Dự án bất động sản

 

Danh sách Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 10-6-2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm đang giao dịch ngày 10/6/2015.

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2B - Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1:  Mr.Trung 0909 088 886 - Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 - Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Mai 0977 092 920

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

 

Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích Ban công Hướng Cửa Giá gốc Chênh lệch Giá bán Tổng số tiền
HH2B 2 2 57,83 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 130 17,70 1.023,47
HH2B 4 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 180 17,81 1.358,37
HH2B 5 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 180 18,33 1.397,65
HH2B 7 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 170 18,19 1.387,65
HH2B 8 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 150 17,93 1.367,65
HH2B 9 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 180 18,33 1.397,65
HH2B 12 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 180 18,33 1.397,65
HH2B 16 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 175 18,26 1.392,65
HH2B 17 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 180 17,81 1.358,37
HH2B 19 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 210 18,20 1.388,37
HH2B 21 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 180 17,30 1.319,09
HH2B 22 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 170 17,16 1.309,09
HH2B 26 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 165 17,10 1.304,09
HH2B 30 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 155 16,45 1.254,81
HH2B 33 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 150 16,39 1.249,81
HH2B 34 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 180 16,78 1.279,81
HH2B 35 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 120 15,99 1.219,81
HH2B 36 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 135 15,68 1.195,53
HH2B 37 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 140 15,74 1.200,53
HH2B 38 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 130 15,61 1.190,53
                   
HH2B 2 4 57,83 Tây Nam Đông Bắc 15 140 17,42 1.007,45
HH2B 3 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 140 17,09 1.145,60
HH2B 4 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 150 17,24 1.155,60
HH2B 5 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 150 17,74 1.189,12
HH2B 6 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 140 17,59 1.179,12
HH2B 7 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 140 17,59 1.179,12
HH2B 8 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 155 17,81 1.194,12
HH2B 9 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 17,89 1.199,12
HH2B 14 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 17,89 1.199,12
HH2B 15 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 150 17,74 1.189,12
HH2B 16 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 155 17,81 1.194,12
HH2B 21 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 180 17,18 1.152,08
HH2B 22 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 175 17,11 1.147,08
HH2B 24 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 150 16,74 1.122,08
HH2B 27 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 140 16,59 1.112,08
HH2B 29 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 170 16,54 1.108,56
HH2B 30 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 150 16,24 1.088,56
HH2B 32 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 150 16,24 1.088,56
HH2B 33 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 155 16,31 1.093,56
HH2B 35 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 110 15,64 1.048,56
HH2B 36 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 145 15,66 1.050,04
HH2B 38 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 140 15,59 1.045,04
                   
HH2B 2 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 130 16,98 1.112,80
HH2B 3 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 130 16,98 1.112,80
HH2B 4 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 150 17,29 1.132,80
HH2B 6 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 150 17,79 1.165,56
HH2B 8 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 155 17,87 1.170,56
HH2B 9 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 17,94 1.175,56
HH2B 12 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 17,94 1.175,56
HH2B 15 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 150 17,79 1.165,56
HH2B 16 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 155 17,87 1.170,56
HH2B 17 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 170 17,59 1.152,80
HH2B 19 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 165 17,52 1.147,80
HH2B 21 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 180 17,25 1.130,04
HH2B 27 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 150 16,79 1.100,04
HH2B 29 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 160 16,44 1.077,28
HH2B 33 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 160 16,44 1.077,28
HH2B 38 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 130 15,48 1.014,52
                   
HH2B 2 8 56,52 Tây Nam Đông Bắc 15 130 17,30 977,80
HH2B 3 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 130 16,98 1.112,80
HH2B 4 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 150 17,29 1.132,80
HH2B 5 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 150 17,79 1.165,56
HH2B 6 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 140 17,64 1.155,56
HH2B 7 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 140 17,64 1.155,56
HH2B 8 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 150 17,79 1.165,56
HH2B 9 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 17,94 1.175,56
HH2B 12 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 17,94 1.175,56
HH2B 14 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 165 18,02 1.180,56
HH2B 16 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 155 17,87 1.170,56
HH2B 17 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 170 17,59 1.152,80
HH2B 19 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 165 17,52 1.147,80
HH2B 22 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 175 17,17 1.125,04
HH2B 25 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 155 16,87 1.105,04
HH2B 27 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 150 16,79 1.100,04
HH2B 28 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 150 16,79 1.100,04
                   
HH2B 3 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 140 17,09 1.145,60
HH2B 4 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 180 17,68 1.185,60
HH2B 5 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 180 18,18 1.219,12
HH2B 7 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 150 17,74 1.189,12
HH2B 9 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 170 18,04 1.209,12
HH2B 14 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 185 18,26 1.224,12
HH2B 15 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 170 18,04 1.209,12
HH2B 16 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 170 18,04 1.209,12
HH2B 21 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 210 17,63 1.182,08
HH2B 26 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 195 17,41 1.167,08
HH2B 30 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 175 16,61 1.113,56
HH2B 33 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 165 16,46 1.103,56
HH2B 35 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 150 16,24 1.088,56
                   
HH2B 4 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 270 18,99 1.448,37
HH2B 7 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 260 19,37 1.477,65
HH2B 8 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 350 20,55 1.567,65
HH2B 9 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 280 19,64 1.497,65
HH2B 14 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 290 19,77 1.507,65
HH2B 17 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 280 19,12 1.458,37
HH2B 19 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 280 19,12 1.458,37
HH2B 25 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 290 18,74 1.429,09
HH2B 26 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 290 18,74 1.429,09
HH2B 27 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 290 18,74 1.429,09
HH2B 29 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 220 17,30 1.319,81
HH2B 33 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 235 17,50 1.334,81
HH2B 34 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 260 17,83 1.359,81
HH2B 35 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 250 17,70 1.349,81
HH2B 36 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 300 17,84 1.360,53
HH2B 38 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 230 16,92 1.290,53
                   
HH2B 3 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 230 19,14 1.063,85
HH2B 25 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14,5 260 19,18 1.066,06
HH2B 27 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14,5 255 19,09 1.061,06
HH2B 28 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14,5 250 19,00 1.056,06
HH2B 34 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14 250 18,50 1.028,26
HH2B 36 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 245 17,91 995,47
                   
HH2B 2 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 70 17,04 774,94
HH2B 3 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 120 18,14 824,94
HH2B 7 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 100 17,70 804,94
HH2B 9 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 120 18,14 824,94
HH2B 12 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 120 18,14 824,94
HH2B 14 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 115 18,03 819,94
HH2B 16 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 120 18,14 824,94
HH2B 19 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15 120 17,64 802,20
HH2B 22 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14,5 140 17,58 799,46
HH2B 23 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14,5 130 17,36 789,46
HH2B 26 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14,5 120 17,14 779,46
HH2B 27 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14,5 120 17,14 779,46
HH2B 29 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14 140 17,08 776,72
HH2B 35 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14 110 16,42 746,72
HH2B 36 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 13,5 110 15,92 723,98
HH2B 39 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 13,5 110 15,92 723,98
                   
HH2B 2 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15 70 16,54 752,20
HH2B 3 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15 120 17,64 802,20
HH2B 5 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 100 17,70 804,94
HH2B 7 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 100 17,70 804,94
HH2B 9 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 120 18,14 824,94
HH2B 14 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 115 18,03 819,94
HH2B 16 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 120 18,14 824,94
HH2B 17 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15 120 17,64 802,20
HH2B 19 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15 120 17,64 802,20
HH2B 22 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 140 17,58 799,46
HH2B 23 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 130 17,36 789,46
HH2B 27 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 120 17,14 779,46
HH2B 28 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 130 17,36 789,46
HH2B 34 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14 110 16,42 746,72
HH2B 36 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13,5 110 15,92 723,98
HH2B 39 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13,5 110 15,92 723,98
                   
HH2B 2 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 210 18,78 1.043,85
HH2B 3 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 230 19,14 1.063,85
HH2B 4 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 230 19,14 1.063,85
HH2B 25 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 255 19,09 1.061,06
HH2B 30 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 245 18,91 1.051,06
HH2B 36 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 255 18,09 1.005,47
HH2B 38 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 250 18,00 1.000,47
HH2B 39 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 240 17,82 990,47
                   
HH2B 3 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 320 19,65 1.498,37
HH2B 4 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 300 19,38 1.478,37
HH2B 8 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 410 21,34 1.627,65
HH2B 9 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 370 20,82 1.587,65
HH2B 28 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 370 14,94 1.509,09
HH2B 36 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 350 13,91 1.410,53
HH2B 37 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 300 13,91 1.360,53
HH2B 38 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 320 13,91 1.380,53
HH2B 39 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 320 13,91 1.380,53
                   
HH2B 3 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 220 18,28 1.225,60
HH2B 4 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 200 17,98 1.205,60
HH2B 10 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 235 19,01 1.274,12
HH2B 12A 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 235 18,51 1.240,60
HH2B 16 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 240 19,08 1.279,12
HH2B 17 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 235 18,51 1.240,60
HH2B 23 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 250 18,23 1.222,08
HH2B 32 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 220 17,28 1.158,56
HH2B 36 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 240 17,08 1.145,04
HH2B 37 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 235 17,01 1.140,04
HH2B 38 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 210 16,63 1.115,04
                   
HH2B 3 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 195 17,98 1.177,80
HH2B 5 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 195 18,48 1.210,56
HH2B 6 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 235 19,09 1.250,56
HH2B 11 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 240 19,16 1.255,56
HH2B 12A 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 235 18,59 1.217,80
HH2B 14 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 225 18,93 1.240,56
HH2B 17 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 235 18,59 1.217,80
HH2B 19 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 220 18,36 1.202,80
HH2B 22 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 245 18,01 1.180,04
HH2B 25 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 220 18,09 1.185,04
HH2B 26 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 225 #REF! #REF!
HH2B 28 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 230 18,01 1.180,04
HH2B 29 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 235 18,09 1.185,04
HH2B 33 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 210 17,21 1.127,28
                   
HH2B 3 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 190 17,90 1.172,80
HH2B 4 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 180 17,75 1.162,80
HH2B 5 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 225 18,93 1.240,56
HH2B 6 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 205 18,63 1.220,56
HH2B 7 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 220 18,86 1.235,56
HH2B 10 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 235 19,09 1.250,56
HH2B 11 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 220 18,86 1.235,56
HH2B 12A 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 215 18,28 1.197,80
HH2B 15 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 220 18,86 1.235,56
HH2B 17 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 235 18,59 1.217,80
HH2B 19 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 220 18,36 1.202,80
HH2B 24 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 235 18,09 1.185,04
HH2B 25 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 220 17,86 1.170,04
HH2B 28 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 230 18,01 1.180,04
HH2B 33 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 210 17,21 1.127,28
HH2B 36 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 220 16,86 1.104,52
HH2B 38 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 190 16,40 1.074,52
HH2B 39 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 170 16,09 1.054,52
                   
HH2B 3 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 190 17,83 1.195,60
HH2B 5 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 220 18,78 1.259,12
HH2B 8 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 250 19,23 1.289,12
HH2B 12A 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 235 18,51 1.240,60
HH2B 15 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 235 19,01 1.274,12
HH2B 19 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 250 18,73 1.255,60
HH2B 25 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 230 17,93 1.202,08
HH2B 28 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 235 18,01 1.207,08
HH2B 29 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 235 17,51 1.173,56
HH2B 36 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 250 17,23 1.155,04
HH2B 38 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 200 16,48 1.105,04
HH2B 39 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 180 16,18 1.085,04
                   
HH2B 7 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 260 19,37 1.477,65
HH2B 8 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 280 19,64 1.497,65
HH2B 12A 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 250 18,73 1.428,37
HH2B 15 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 270 19,51 1.487,65
HH2B 23 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 255 18,28 1.394,09
HH2B 26 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 270 18,48 1.409,09
HH2B 36 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 310 17,97 1.370,53
HH2B 38 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 240 17,05 1.300,53
HH2B 39 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 200 16,53 1.260,53
                   
HH2B 5 34 48,98 Đông Nam Đông Bắc 15,5 155 18,66 914,19
HH2B 7 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 220 19,46 1.081,65
HH2B 9 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 235 19,73 1.096,65
HH2B 11 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 195 19,01 1.056,65
HH2B 12 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 235 19,73 1.096,65
HH2B 15 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 180 18,74 1.041,65
HH2B 16 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 190 18,92 1.051,65
HH2B 19 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15 200 18,60 1.033,85
HH2B 22 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 220 18,46 1.026,06
HH2B 25 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 200 18,10 1.006,06
HH2B 27 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 200 18,10 1.006,06
HH2B 34 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 180 17,24 958,26
HH2B 38 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 180 16,74 930,47
                   
HH2B 5 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 15,5 90 17,39 828,11
HH2B 8 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 15,5 85 17,28 823,11
HH2B 9 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 15,5 95 17,49 833,11
HH2B 10 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 15,5 85 17,28 823,11
HH2B 22 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 14,5 120 17,02 810,49
HH2B 23 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 14,5 110 16,81 800,49
HH2B 25 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 14,5 100 16,60 790,49
HH2B 38 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 13,5 80 15,18 722,87
                   
HH2B 4 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15 90 16,96 777,60
HH2B 8 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15,5 85 17,35 795,52
HH2B 10 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15,5 85 17,35 795,52
HH2B 11 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15,5 95 17,57 805,52
HH2B 19 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15 85 16,85 772,60
HH2B 21 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 14,5 110 16,90 774,68
HH2B 22 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 14,5 120 17,12 784,68
HH2B 25 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 14,5 110 16,90 774,68
HH2B 34 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 14 95 16,07 736,76
HH2B 38 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 13,5 80 15,25 698,84
                   
HH2B 4 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 180 18,24 1.013,85
HH2B 8 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 300 20,90 1.161,65
HH2B 9 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 235 19,73 1.096,65
HH2B 11 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 200 19,10 1.061,65
HH2B 12 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 235 19,73 1.096,65
HH2B 15 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 200 19,10 1.061,65
HH2B 16 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 190 18,92 1.051,65
HH2B 17 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 210 18,78 1.043,85
HH2B 19 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 200 18,60 1.033,85
HH2B 21 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 220 18,46 1.026,06
HH2B 23 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 230 18,64 1.036,06
HH2B 25 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 190 17,92 996,06
HH2B 34 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 200 17,10 950,47
HH2B 36 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 185 16,83 935,47
HH2B 38 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 180 16,74 930,47

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư chính chủ 1618 HH2B Linh Đàm 45 (m2) 870Triệu 01/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 64722
Lượng truy cập: 53840995
ĐẦU TRANG